OFERTA

OBSŁUGA FIRM:
- prowadzenie KH
- prowadzenie PKPiR
- prowadzenie RYCZAŁTU
- prowadzenie ewidencji dla potrzeb rozliczeń VAT
- prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia
- obsługa kadrowo-płacowa
- rozliczenia z ZUS
- pomoc w zakresie rozpoczęcia/zawieszenia/likwidacji działalności gospodarczej

OBSŁUGA OSÓB FIZYCZNYCH NIEPROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ:
- sporządzanie rocznych zeznań podatkowych
- sporządzanie wniosków o zwrot VAT na materiały budowlane (VZM)
- rozliczanie podatków z tytułu najmu lub dzierżawy

Oferujemy możliwość odbioru dokumentów w siedzibie Klienta lub w miejscu przez Niego wskazanym.

KONTAKT Z BIUREM
ul. Michałowicza 12
43-300 Bielsko-Biała
tel./fax (33) 497 04 15
ksiegowosc.perfektus@gmail.com